Ek gıdaların üzerinde yazar kaç ölçek olacağı. ona göre yapmanız daha doğru olur.