MP3 DİNLE, film izle , evden eve nakliyat , youtube mp3 ,

Kıl Dönmesi Ve Tedavi Yöntemleri

images-2138-300x154 Kıl Dönmesi Ve Tedavi Yöntemleri  Halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen Pilonidal Sinüs, kuyruk sokumu bölgesinde görülen ve sık rastlanılan bir hastalıktır.

Latince kıl anlamına gelen ‘Pilus’ ve yuva anlamına gelen ‘NİDUS’ kelimelerini birleştirilerek pilonoidal tanımına tıpta 1880 yılında kullanılmaya başlandı. Başta bu hastalığın sadece kuyruk sokumu bölgesinde görüldüğü düşünülse de berberlerde parmak aralarında da görülmüştür.

Pilonidal sinüs hastalığı, erkeklerde kadınlara göre 3-4 kez daha sık görülmektedir. Sıklıkla hastalığa 15-35 yaşlar arasında rastlanır. Bu hastalık, genelllikle beyaz ırktan esmer, kıllı kimselerde görülmektedir. Zencilerde bu hastalık çok nadirdir. Çünkü zenciler genel olarak, çok az vücut kılına sahiptirler.

Pilonidal sinüs hastalığında temel unsur kıl olmakla beraber, kolaylaştırıcı etkenler de mevcuttur.

Bunlar;

Vücudun kıllı olması ve günlük dökülen kıl miktarının fazla olması

Gluteal(kalça) yarığın, dar ve derin olması sonucu, kıllara uygulanan emme kuvvetinin fazla olması, dökülen kılların dar ve derin olukta uzun süre beklemesi

Derinin uzun süre massere ve nemli kalması kıl batmasını kolaylaşması

Gluteal yarıkta çatlak, yarık ya da skar dokusu olması

Uzun süre oturmaya bağlı bölgesel travma oluşması

Kötü hijyen

Hastalığın oluşumunda önceleri doğumsal faktörler suçlanırken günümüzde edinsel olduğu daha çok kabul görmektedir. Edinsel olduğu daha çok kabul görmektedir. Edinsel teoriye göre pilonidal sinüs, kılların İntergluteal oluğun derisine penetre olarak (içeri girerek) yabancı cisim reaksiyonu oluşturması sonucu meydana gelmektedir.

Belirtileri;

Pilonidal hastalık; akut pilonidal apse, kronik pilonidal hastalık ve tekrarlayan kompleks pilonidal hastalık olmak üzere üç ayrı şekilde karşımıza çıkar

Plionoidal Apse: Sinüs içindeki kıllar bakteriyel enfeksiyonu tetikler ve cilt altında apse oluşur. Bu hastalarda sakrokoksigeal(kuyruk sokumu) bölgede şişlik, kızaıklık ve ağrı vardır. Genellikle ateş yüksektir.

Akut pilonidal sinüs apsesi

Kronik Pilonidal Hastalık; Apsenin spontan rüptüre olması ya da cerrahi olarak drene edilen apsenin tam iyileşmesi sonucu hastalık kronikleşir. Hastaların çoğu ağrısız bir akıntı tarif ederler. Akıntı devamlı ve az miktarda olabileceği gibi aralıklarla da olabilir. Muayene ile sakrokoksigeal (kuyruk sokumu) alanda palpasyonla, hafif hassasiyet veren bir şişlik ve endürasyon hissedilir. İntergluteal sulkusta cildin biraz aşağı çöktüğü ve bu gamzenin üzerinde bir ya da birden fazla sinüs ağzı olduğu görülür. Bu sinüs ağzında kıl görülebilir ya da ince bir klemple içerisi kontrol edildiğinde kıllar klemple tutulabilir.

Kronik Tekrarlayan Pilonidal Hastalık: Kronik pilonidal hastalık, zaman zaman akut ataklarla alevlenerek apseleşir. Bu apse drene edilerek tedavi edilir. İyileşmeden sonra atak tekrarlayabilir. Orta hattın dışında başka bölgelere ilerleyerek oradan dışarı açılabilir. Bu şekilde hastalarda birbirinden uzak ve düzensiz yerleşmiş sinüs ağızları görülür.

Kanser gelişme riski o kadar düşüktür ki, pilonidal sinüs hastalığı, maling potansiyeli olan hastalıklar grubuna katılmaz. uzun süre tedavisiz kalan vakalarda çok nadiren kanser gelişebilir.

Tedavi;

Modern cerrahi birçok önemli hastalığın tedavisinde belirli bir görüş birliğine varmış olmasına rağmen, pilonidal sinüs hastalığının tedavisi, halen tartışmalı alanlardan biri olmaya devam etmektedir. Tedavideki ana prensip ise bellidir. Hastayı bir an önce normal yaşama ve çalışma düzenine döndürmek, hastalığın tekrarlanmasını azaltmak.

Pilonidal Sinüste Tedavi Yöntemleri

Kapalı yöntemler (Konservatif)

Küretaj, fırçalama ve folikül açıklığının eksizyonu

Kavitenin fenol ve gümüş nitrat gibi maddelerle koterizasyonu

Diatermi ile koterizasyon

Eksizyonlu Yöntemler

Wksizyon ve sekorder yara iyileşmesine bırakma

Simetrik eksizyon ve primer kapama

Asimetrik eksizyon ve primer kapama(Karydakis)

Eksizyon ve parsiyel kapama

Eksizyon ve flep uygulamaları

Kaydırma flep ile kapama

Glutel fasyokütan veya miyokütan flep ile kapama

Romboid transpozisyon flep ile kapama

İnce deri grefti ile kapama

Çeşitli plasti teknikleri

images-1201 Kıl Dönmesi Ve Tedavi Yöntemleri  indir117 Kıl Dönmesi Ve Tedavi Yöntemleri

Sefaköy Rumeli Hastanesi Doç. Dr. Yusuf Günerhan (Genel Cerrahi)

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.